บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม ,การคูณ จำนวนเต็มบวก,จำนวนเต็มลบ   VDO 1 - 7

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ   

 
 

            VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 VDO 1  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม


VDO 2  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม


VDO 3  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม


VDO 4  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม


VDO 5  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม


VDO 6  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม


VDO 7  บทเรียน  การคูณ จำนวนเต็ม

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK