การคูณ  จำนวนเต็ม

บทนี้เราจะทำการคูณจำนวนเต็ม 

จำนวนเต็มโดยคิด แบบตัวเลข มีวิธี ทำโดย

 

         1. การจัดหมู่ คือ เครื่องหมายเดียว กันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกัน

         2. ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

 

    เช่น      =   (  - 4 )  x (  5 )    +     3   x  (  - 8  )

               =   (  - 4 )  x (  5 )    +  (  3   x  (  - 8  )   )         จัดหมู่  เครื่องหมายเหมือนกัน  

               =       -  20               +      ( -  24 )             ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

               =       -     (   20   +     24 )                 ดึงลบ ออกมา เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นบวก

               =       -    44                               

 

          3.กรณี  นำเครื่องหมายเข้าไปคูณ 

                       ลบ       คูณ        ลบ     ได้     บวก

                       บวก      คูณ       บวก    ได้     บวก         เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

                       ลบ       คูณ       บวก     ได้     ลบ

                       บวก      คูณ       ลบ      ได้     ลบ            เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

   
 

  ____________________________________________________________

   เช่น      =  -  (  - 44  )  + ( - 22 )    

 

               =            44         - 22               นำเครื่องหมาย นำมาคูณกัน    

 

               =            22  

______________________________________________________________

  

 วีดีโอ การคูณ จำนวนเต็ม  

        

 

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ        - 3    x   5       =    ?

 

 การคูณ จำนวนเต็ม

 

 

ตัวเลขกับ คูณตัวเลข เครื่องหมาย ต่างกัน ได้ค่าเป็นลบ

 

 ตัวเลขกับ คูณตัวเลข เครื่องหมาย ต่างกัน ได้ค่าเป็นลบ

 

                                   ดังนั้น    - 3  x  5        =    -    15

 

                                      ____________________________________________

 

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ        - 9    x   - 8       =    ?

 

 การคูณจำนวนเต็ม

 

ตัวเลขกับ คูณตัวเลข เครื่องหมาย เหมือนกัน ได้ค่าเป็นบวก

 

 

ตัวเลขกับ คูณตัวเลข เครื่องหมาย เหมือนกัน ได้ค่าเป็นบวก

 

                                  ดังนั้น    -  9  x  - 8        =       72

                       ____________________________________________

 

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ        9    x  - 5       =    ?

 

การคูณจำนวนเต็ม

 

 ตัวเลขกับ คูณตัวเลข เครื่องหมาย ต่างกัน ได้ค่าเป็น ลบ

 

ตัวเลขกับ คูณตัวเลข เครื่องหมาย ต่างกัน ได้ค่าเป็น ลบ

                                 ดังนั้น    -  9  x  - 5        =       -   45

                              ____________________________________________

สรุป

                       ลบ       คูณ        ลบ     ได้     บวก

                       บวก      คูณ       บวก    ได้     บวก         เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

                       ลบ       คูณ       บวก     ได้     ลบ

                       บวก      คูณ       ลบ      ได้     ลบ             เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

 

 

1.)    2 x ( 2 x 5 )

2.     (2 x 2) + (2 x 5)

3.     (-5) x (3 + 5)

4.     [(-5) x 3]  +  [(-5) x 5 ]

5.     (-3)(-2)  +  (-3)(-5)

6.     -1 x  [5 + (-11) +  (-3)]

 
   
 
 

 

1.)   6 x b = 30

2.)   10a + 12a = 22

3.)   15a  - 20a = 5

4.)    -5 x (5a + 30b ) + 15a + 10b)

5.  กำหนดให้ x = 5 , y = 2 , z = 4

     5.1 )     2(x + z)  - y

     5.2 )    4(x + z)  +((-x)  +  y)

 
   
 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK