แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณ หาร เลขจำนวนเต็ม 

 

1.

แบบฝึกหัด การบวก ลบจำนวนเต็ม

           1. แบบฝึกหัด การบวกลบจำนวนเต็ม 

 

2.

แบบฝึกหัด การคูณ หารจำนวนเต็ม

           2. แบบฝึกหัด การคูณ หารจำนวนเต็ม

 

3.

แบบฝึกหัด การบวก ลบจำนวนเต็ม

           3. แบบฝึกหัด การบวก ลบจำนวนเต็ม

 

4.

แบบฝึกหัด การคูณ หารจำนวนเต็ม

           4. แบบฝึกหัด การคูณ หาร จำนวนเต็ม

 

5.

แบบฝึกหัด การบวก ลบจำนวนเต็ม

            5. แบบฝึกหัด การบวก ลบ จำนวนเต็ม

 

6.

แบบฝึกหัด การคูณ หารจำนวนเต็ม

            6. แบบฝึกหัด การคูณ หารจำนวนเต็ม

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook