กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.2 จำนวนอตรรกยะ

เรียนรู้ จำนวนอตรรกยะ

ในแบบฝึกหัด จำนวนอตรรกยะ นี้ ทำให้เราได้รู้ความหมายของจำนวนตรรกยะ

และ อตรรกยะ

                   ก่อนที่เราจะดูแบบฝึกหัดสงสัยไหมว่า 

          จำนวน ตรรกยะ และอตรรกยะ ต่างกัน อย่างไงกันแน่

บอกอย่างภาษาง่าย ๆ ที่คนทั่วไป พอเข้าใจได้คือ อตรรกยะ คือจำนวนที่มี

                   จุดทศนิยมไม่รู้จบ และไม่มีการซ้ำ

             ดังนั้น จำนวนอตรรกยะ เขียน เป็นเศษส่วนก็ไม่ได้

                   ทศนิยมก็ไม่ได้ เพราะมันไม่รู้จบ

                                 เช่น  พาย (PI)

              พาย pi

 

         หาค่าได้ไม่มีตัวซ้ำ และไม่สิ้นสุด  ดังตัวอย่างนี้ครับ

 

 

1

.

จำนวนต่อไปนี้จำนวนใดเป็นจำนวน ตรรกยะ

และจำนวนใดเป็นจำนวน อตรรกยะ

 

1)

          เป็นจำนวน ตรรกยะ

              -   เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

2)

                   เป็นจำนวน ตรรกยะ

               -  เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

3)    0    ศูนย์เป็นจำนวนตรรกยะ

 

 

4)

               เป็นจำนวน ตรรกยะ

              - เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

5)         0.842

               - เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

6)        1.366666

               -  เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

7)             2.4313113111

               - เป็นจำนวน อตรรกยะ

 

8)      -5.9326483264832648

              -  เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

9)     2.137137137...

              -  เป็นจำนวน ตรรกยะ

 

10)   -0.1666676869...

              -  เป็นจำนวน อตรรกย

2.

 

 

 

 

 

ตู้เย็นในบ้านของหน่อยมีขาด 19.8 คิวบิกฟุต

ใช้พลังงานไฟฟ้า 726.35 หน่วย ต่อปี

คิดเป็นค่าไฟฟ้า 1,837.67 บาทต่อไป

จงหาว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนของตู้เย็นใบนี้เป็นเท่าใด

นักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้ เป็นจำนวนตรรกยะ

หรือ อตกรรยะ  เพราะเหตุใด

 

 

วิธีทำ

หาค่าไฟฟ้าต่อเดือน  ค่าไฟฟ้า ÷ 12

         เป็นจำนวน อตรรกยะ

 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 153.1391667... บาท

เป็นจำนวน อตกรรยะ

 

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK