กุุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด2.3ข การหารากที่สอง

ในแบบฝึกหัด การหารากที่สองนี้ ได้ทำการแสดงวิธีการหาราก ที่สอง

โดย การแยกตัวประกอบ การประมาณค่า และะแบบฝึกหัดโจทย์ การหารากที่สอง

   1.  จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบ                          
 

1) 2,601

วิธีทำ  การหารากที่อง ใช้การแยกตัวประกอบ จะได้

             หารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบ

 

2) 3,025

วิธีทำ การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ  จะได้

              การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ

 

3) 4,225

วิธีทำ  การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ   จะได้

              การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ

 

4) 4,900

วิธีทำ การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ  จะได้

                การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ

 

5) 6,084

วิธีทำ  การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ   จะได้

                การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ

 

6) 8,100

วิธีทำ การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ  ได้

                การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ

 

2.   จงหาค่าประมาณโดยเป็นจำนวนเต็ม ของ

           หาค่าประมาณ

 

วิธีทำ

                     หาค่าประมาณ

                     หาค่าประมาณ

 

3.   จงหาค่าประมาณของ       หาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง     เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

วิธีทำ

                  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

  4.   จงหาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง
 

1)  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

                  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 

2)     หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

               หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 

3)  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

                 หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 

4)  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 

วิธีทำ

           หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 

5.   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 8 ซม. มีเส้นทแยงมุม 9 ซม.

          ใช้ รากที่สอง หาเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จงหาว่ารูปนี้กว้างกี่เซนติเมตร (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

 


วิธีทำ  จากรูปด้านบน เราดูที่   Δ ABC จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

 

 6.   สี่เหลี่ยม ABCD   เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีฐานยาว 15 ซม.

พื้นที่ 150 ตารางเซนติเมตร

       โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

และ      เส้นตรง BE   เป็นส่วนสูง

จงหาว่า   เส้นตรง AE   ยาวประมาณกี่เซนติเมตร

(ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย)

 

วิธีทำ         พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวฐาน   x   สูง

 

  พื้นที่     พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวฐาน   x   สูง

 

                  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เมื่อเรารู้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมแล้ว ต่อไปเรา จะหา AE

พิจารณา   Δ ABE     อยู่ในเส้นขนาน AB // DC และมี  BE  เป็นเส้นตั้งฉาก กับ DC

เกิดมุมแย้งกัน  ดังนั้น จะได้ 

       มุม        มุมฉาก

         ที่ Δ ABE   จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

 

                โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

7.  จากรูปกำหนดให้      มุมที่เป็นมุมฉาก

               รากที่สอง

มี AB = 24 หน่วย  BC =  7 หน่วย และ AC = CD 

จงหาความยาว  เส้นตรง AD   (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

 

วิธีทำ      พิจารณา  Δ ABC  เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก  จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

     ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

 

     หาค่าประมาณ

 

8.   กำหนดให้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCDEFGH มี AB = 5 หน่วย

BC = 3 หน่วย และ CD = 4 หน่วย จงหาความยาว  ส่วนของเส้นตรง BG

(ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

                  ใช้ รากที่สองหาส่วนของเส้นตรง BG

 

วิธีทำ

จากรูปด้านบนเรากำลัง  จะหา  BH   จะได้ดังรูปที่  2 

                 ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

   จากรูป หา BH  จากสามเลี่ยม  ABH  มุม A เป็นมุมฉาก 

จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส  เราจะหา  BH    ได้ดังนี้

             ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

     ต่อไปเราจะหา  GB   พิจารณาสามเหลี่ยม  GBH

 

             หาค่าประมาณ

 

9.   ห้องนอนของต้อยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร

ถ้าต้อยจะจัดโต๊ะทำงาน ให้ชิดผนังห้องด้านหนึ่งโดยให้โต๊ะอยู่กึ่งกลาง

ผนังพอดี ต้อยจะหาจุดกึ่งกลาง นั้นอยู่ห่างจากมุมห้องประมาณกี่เมตร 

(ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

                  โจทย์ปัญหา รากที่สอง

 

วิธีทำ

              พื้นที่สี่เหลี่ยม  = ด้าน x ด้าน  (ให้ด้าน = a )

 

           โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

                     ด้านของ สี่เหลี่ยม เท่ากับ    4.24

          ได้รูปดังนี้ 

                     ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

   จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

 

            ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

จากเส้นทแยงมุม ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส     จะตัดกันที่จุดกึ่งกลางเส้นเสมอ 

ดังนั้น จุดกึ่งกลางจะห่างจากมุมห้องเท่ากับ     โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ    เมตร

 

 

10.  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปวงกลมมีพื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร เท่ากัน

จะสามารถนำรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสแนบในวงกลม หรือนำรูปวงกลมใน

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

            โจทย์ให้เปรียบเทียบ ว่า ซ้อนกันสนิทหรือไม่

 

กำหนดให้        PI = 22/7

 

 วิธีทำ

                 พื้นที่สี่เหลี่ยม   =  ด้าน  x   ด้าน   (ให้ด้าน = a )

 

           หาความยาวด้านของสี่เหลี่ยม

          พื้นที่วงกลม =       โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

        หารัศมีวงกลม

                 ลองนำไปวาดรูปดูครับจะได้คำตอบตามต้องการ

 

     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook