เมตริกซ์ กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.2 ในบทนี้ เราเรียนรู้ในเรื่องเมตริกซ์

โดยศึกษาจากแบบฝึกหัด โดยมีการบวกเมตริกซ์ ลบเมตริกซ์ คูณเมตริกซ์

และทรานโพสของเมตริกซ์

นอกจากนั้นยังมี คุณสมบัติของเมตริกซ์

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องเมตริกซ์อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ เมตริกซ์

 
 

โจทย์เรื่อง เมตริกซ์ แบบฝึกหัด 1.2 และวีดีโอ เมตริกซ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

1.)กำหนดเมตริกซ์  A, B, C, D, E ดังนี้

    โจทย์แบบฝึกหัด เมตริกซ์

 
 

    โจทย์แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์

วิธีทำ

วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์

 
 

    โจทย์แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์   

 วิธีทำ  

วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์

  วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์

 
 

   โจทย์แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 3

วิธีทำ

วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 3

 
 

    โจทย์แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 4

วิธีทำ

  

    วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 4

 

 
 

   โจทย์แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 5

วิธีทำ

วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 5

    ดังนั้นเราจะได้

วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ และ ลบเมตริกซ์ 5-1

 
 

  โจทย์แบบฝึกหัด คูณ เมตริกซ์

  วิธีทำ

วิธีทำ แบบฝึกหัด คูณ เมตริกซ์ 1

 
 

  โจทย์แบบฝึกหัด คูณเมตริกซ์  2

  วิธีทำ

วิธีทำ แบบฝึกหัด  คูณเมตริกซ์  2

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

2.) กำหนดเมตริกซ์  A, B, C ดังนี้

    โจทย์แบบฝึกหัด เมตริกซ์ 2

จงหา  

           โจทย์แบบฝึกหัด คูณเมตริกซ์ 2.1  

 
 

วิธีทำ  

          คูณมตริกซ์ 2.1

    ดังนั้น

            คูณมตริกซ์ 2.1-1  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

3.) กำหนดเมตริกซ์ A, B ดังนี้ 

             โจทย์แบบฝึกหัด เมตริกซ์ 3

 
 

วิธีทำ

                  คูณมตริกซ์ 3.1

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่4.แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

4.) กำหนดให้ 

                โจทย์แบบฝึกหัด เมตริกซ์ 4

จงหาเมตริกซ์ที่บวกกับ A แล้วได้เมตริกซ์ต่อไปนี้

 
 

      โจทย์แบบฝึกหัด เมตริกซ์ 4.1

วิธีทำ 

              แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 4.1

    จากโจทย์ ให้หาเมตริกซ์ที่มาบวกกับ A แล้วได้ 2At

              แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 4.1-1 

    ให้ x,y,z,t  เป็นจำนวนจริง นั่นคือ 

              แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 4.1-2

 
 

     2.)  A2

วิธีทำ

                 แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 4.2

จากโจทย์ ให้หาเมตริกซ์ที่มาบวกกับ A แล้วได้  A2

            แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 4.2-1

ให้ x,y,z,t  เป็นจำนวนจริง นั่นคือ

            แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 4.2-2

 
 

 3.) 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่5. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

  5.) กำหนดให้

             โจทย์แบบฝึกหัด เมตริกซ์ 5

จงหาเมตริกซ์ที่บวกกับ A แล้วได้เมตริกซ์ต่อไปนี้

 
 

   แบบฝึกหัดเมตริกซ์ 5.1  

วิธีทำ

               แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการ

        แทนค่า A ลงในสมการ

                    แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการ -1

 
 

       แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์

วิธีทำ 

      แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ -1

     นำไปแทนลงในโจทย์ เพื่อหาค่า  X 

     แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ - 2

 
 

แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ 3

วิธีทำ

       แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ 3-1

  ทำการแทนค่าลงในสมการ

       แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ 3-2

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่6. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

6.)  กำหนดให้

         แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ 6

จงหาเมตริกซ์ X ที่ทำให้ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง

 
 

    แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ แก้สมการเมตริกซ์ 6- 1

วิธีทำ  จากสมการ เราจะหาค่าของ X 

              แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-1-2

  เมื่อรู้ค่าของ  X เราทำการแทนค่า เมตริกซ์ A ลงในสมการ

                     แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-1-3

 
 

.
    แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-2-1

วิธีทำ  หาค่า ด้านซ้ายของสมการโดยการแทนค่า

             แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-2-2

  แทนค่าที่ได้ลงในโจทย์ หาค่า X

  แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-2-3

 
 


    แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-3-1

วิธีทำ

           แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-3-2

 

       ทำการแทนค่าที่ได้ลงในโจทย์

       แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ 6-3-3

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่7. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

7.) กำหนดให้ a,b เป็นจำนวนจริงซึ่งไม่เท่ากับศูนย์ และ

         แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 7   

     จงหาจำนวนเต็มบวก  n ที่ทำให้  

        แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 7-1

 
 

วิธีทำ เราต้องการหาว่า  ยกกำลังกี่ครั้งจึงได้เป็นเมตริกซ์ ศูนย์

         แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 7-2

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่8. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

 

8.) กำหนดให้ 

          แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 8       

 
 

1.จงหาเมตริกซ์  B  ทั้งหมดที่ทำให้

       แบบฝึกหัด การคูณเมตริกซ์ 8.1

 
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่9. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

  9.)  
     
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่10. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง เมตริกซ์ และวีดีโอ 

 

  10.)  
     
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK