ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

การวัดความยาวในหน่วยเมตริก เราสามารถหาความสัมพันธ์ของความยาว

และแปลงหน่วยของความยาว

เช่น 1 เซนติเมตร เท่ากับ 10 มิลลิเมตร  ,  1เมตร เท่ากับ  100 เซนติเมตร ,

     1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร

      โดยที่ มิลลิเมตร <  เซนติเมตร < เมตร  <  กิโลเมตร

 โดยการแปลงจากหน่วยเล็ก ไปใหญ่ ให้นำไป หาร เช่น มิลิเมตร   แปลงเป็น เมตร

    การแปลงจาก  หน่วยใหญ่ ไปเล็ก ให้นำไป คูณ เช่น กิโลเมตร  แปลงเป็น เมตร

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 

แบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK