การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

การแก้ปัญหา เกี่ยวกับการวัดความยาว เช่นเมื่อเรามีสิ่งที่ต้องการวัด

แต่เครื่องมือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือเหมาะสมกับการวัด เราจึงต้องประยุกต์

การใช้สิ่งของรอบตัวมาช่วยในการวัด

เช่นต้องการวัดความกว้าง ยาว ของห้อง แต่มีแต่ไม้บรรทัด กับเชือก

เราต้องนำเชือกและทำเครื่องหมายทีละ 1 ฟุต มาช่วยวัดเป็นต้น 

แบบฝึกหัด เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-3 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

 
 

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

 
 

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK