โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

การแก้ปัญหาอ่านจนเข้าใจว่าโจทย์ต้องการอะไร

แล้วใช้การบวก ลบ หรือคูณ หาร หาน้ำหนักทั้งหมด โดยใช้การบวก ต่างกันเท่าไร นำไปลบ

แบ่งเป็นส่วน ๆ ละเท่าๆ กัน นำไปหาร  มีอยู่ 1 หนักเท่านี้ ถ้ามี 6 หนักเท่าไร นำมาคูณ

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-4 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5-8

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการชั่ง น้ำหนัก ตอบคำถาม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK