การหาความจุของภาชนะ 

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหาความจุของภาชนะ

เติมน้ำให้เต็มแก้ว ปริมาณของน้ำที่อยู่ในแก้วคือความจุของแก้ว

หน่วยวัดความจุของภาชนะจะเป็น ลิตร และมิลลิลิตร

ใส่น้ำลงในกะละมังจนเต็ม น้ำทั้งหมดเท่ากับความจุของกะละมัง

ในบางครั้งแก้วตวงมีขีดบอกปริมาณ ปริมาณของน้ำที่ใส่ลงไปในแก้ว

จะเท่ากับขีดที่น้ำนั้นใส่อยู่ 

  การหาความจุของภาชนะ

แบบฝึกหัด การหาความจุของภาชนะ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาความจุของภาชนะ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การหาความจุของภาชนะ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหาความจุของภาชนะ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การหาความจุของภาชนะ

 
 

 

  การหาความจุของภาชนะ

 
 

 

  การหาความจุของภาชนะ

  

 
 

 

  การหาความจุของภาชนะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK