การวัดความยาว  การวัดระบบเมตริก  การวัดระบบอังกฤษ  หน่วย การวัดในมาตราไทย

ในระบบการวัดนั้น เราสามารถวัดระยะทางหรือความยาว ในหลาย ระบบ ของการวัด

และเราก็สามารถแปลง จากระบบการวัด หนึ่งไป อีก ระบบการวัดหนึ่งได้ โดยการใช้

การเปรียบเทียบหน่วยการวัด

 

 การวัดความยาว

 

  หน่วยความยาวในระบบเมตริก
                  

                   10 มิลลิเมตร

 

 

เท่ากับ

                     

1    เซนติเมตร  

 

100 เซนติเมตร

 

 

 

เท่ากับ

 

 

1     เมตร

 

 

1000 เมตร

 

เท่ากับ

 

1    กิโลเมตร

                              
                            
    หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

12 นิ้ว

 

เท่ากับ

 

1    ฟุต

 

     3 ฟุต 

 

เท่ากับ

 

1    หลา

 

1760 หลา

 

เท่ากับ

 

1    ไมล์

 


  

   หน่วย การวัดในมาตราไทย

12 นิ้ว

 

เท่ากับ 

 

1       คืบ

 

2 คืบ

 

เท่ากับ 

 

1       ศอก

 

4 ศอก

 

เท่ากับ 

 

1       วา

 

20 วา

 

เท่ากับ 

 

1       เส้น

 

400 เส้น

 

เท่ากับ 

 

1      โยชน์

 

1 วา 

 

เท่ากับ 

 

2      เมตร

 


 
     หน่วย การวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบระบบเมตริก

                                             (โดยประมาณ)

1 นิ้ว

 

            เท่ากับ           

 

2.54       เซนติเมตร

 

1 หลา

 

 เท่ากับ

 

0.9144    เมตร

 

1 ไมล์

 

เท่ากับ

 

1.6093    กิโลเมตร