กุญแจคณิตศาสตร์  2.3 การวัดพื้นที่ในมาตราเดียวกันการหาพื้นที่ระบบเมตริก

การหาพื้นที่ระบบอังกฤษ  การหาพื้นที่ระบบไทย

1.

 จงตอบคำถามต่อไปนี้  

วิธีทำ / คำตอบ

1.1 

พื้นที่  5 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นกี่ตารางเมตร

 การวัด พื้นที่

1.2

พื้นที่  80,000,000  ตารางเมตร   คิดเป็นกี่ตารางกิโลเมตร   

การวัด พื้นที่

 1.3

พื้นที่  7 ตารางเมตร  คิดเป็นกี่ตารางเซนติเมตร

 การวัด พื้นที่

 1.4

พื้นที่  12,000 ตารางเซนติเมตร คิดเป็นกี่ตารางเมตร

 การวัด พื้นที่

1.5 

พื้นที่  12 ไร่  คิดเป็นกี่ตารางวา

 การวัด พื้นที่

1.6 

พื้นที่  36 ไร่  คิดเป็นกี่งาน

 การวัด พื้นที่

1.7 

พื้นที่  5½ ไร่คิดเป็นกี่ตารางวา

 การวัด พื้นที่

1.8

พื้นที่  1,850 ตารางวา  คิดเป็นกี่ไร่ กี่งาน และกี่ตารางวา

 การวัด พื้นที่

1.9 

พื้นที่  2.56 ไร่ คิดเป็นกี่ไร่  กี่งานและกี่ตารางวา

ลองทำดู

1.10 

พื้นที่  725  ตารางนิ้ว

ลองทำดู 

1.11 

พื้นที  พื้นที่ 3 ตารางไมล์ คิดเป็นกี่เอเคอร์ 

ลองทำดู 

1.12 

พื้นที่  12,800 เอเคอร์ คิดเป็นกี่ตารางไมล์

ลองทำดู

2.

 

 

 

จันทร์และปาน ได้รับมรดกเป็นที่ดินคนละ 1 แปลง

ที่ดินของจันทร์มีพื้นที่่ 3 ไร่ 2 งาน 70ตารางวา

ที่ดินของปานมีพื้นที่ 1,500 ตารางวา    

อยากทราบว่าที่ดินแปลงใดมีเนื้อที่มากกว่า

การวัด พื้นที่

3. 

 

 

 

บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารพละศึกษากว้าง 150 เมตร

ยาว 200 เมตร   บริเวณแปลงผักหลัง  โรงเรียนมีพื้นที่

23,000 ตารางเมตร

บริเวณใดมีเนื้อที่มากกว่า

การวัด พื้นที่
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจบน FACEBOOK