แบบฝึกหัด 2.4 เรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนัก

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการวัดปริมาตร และน้ำหนัก ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  โดยจะมีการใช้หน่วยการวัด

ปริมาตร และน้ำหนัก ในระบบเมตริก  และหน่วยการวัดปริมาตร และน้ำหนักในระบบอังกฤษ 

ตลอดจนมีการเปรียบเทียบการวัดปริมาตร ของระบบเมตริก และระบบอังกฤษ

นอกจากนั้น ยังมีการเปรียบเทียบ ระบบเมตริก กับการตวงระบบประเพณีไทย 

 

1. จงเติมคำตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้  

1.1

 

 

ยาหยอดตาขวดหนึ่งบรรจุไว้  15  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

คิดเป็น ...... 15 ....... มิลลิลิตร

  (  1  ลบซ.ม. =    1 มิลลิลิตร )

 

1.2

  

 ข้าวสาร  1¼  กระสอบ  คิดเป็น .....  125 .......  กิโลกรัม

 ( ข้าวสาร  1  กระสอบหนัก  100  กิโลกรัม หน่วยวัดแบบไทย ๆ )

 

1.3

 

  

 มาลีผสมพริกเกลือสำหรับจิ้มมะม่วง โดยใช้น้ำตาล  2  ช้อนโต๊ เกลือ  2  ช้อนชา 

 พริกป่น 1  ช้อนโต๊   คิดเป็นของผสม ...... 55 ........ ลูกบาศก์เซนติเมตร

( 1 ช้อนโต๊ะ  =   3  ช้อนชา  และ  1  ช้อนชา  =    5   ลบ.ซม. )

 

1.4

 

 

 น้ำดื่มบรรจุขวด  750  มิลลิลิตร  ต้องซื้อ......... 6  ขวด ......

 จึงจะได้น้ำอย่างน้อย  1  แกลลอน

 (  กำหนดให้  1   แกลลอน เท่ากับ  4.5  ลิตร )

 

1.5

  

 

 น้ำตาลทราย  1  ถ้วยตวง  เมื่อนำมาบรรจุเป็นซอง  ขนาดซองละ  2   ช้อนชา 

 จะได้อย่างมาก ...... 24 ....... ซอง

 ( 1 ช้อนชา  =   3  ช้อนโ๊ต๊ะ  และ  16  ช้อนโต๊  1  ถ้วยตวง ) 

 

2.

 

 

 

 ถ้าเด็กคนหนึ่งป่วยและแพทย์ให้ยามารับประทาน  ขวดหนึ่ง

 มีปริมาตร  150  มิลลิลิตร  โดยให้ รับประทาน  ครั้งละ  2   ช้อนชา 

 วันละ  3  ครั้งหลังอาหาร  ยาขวดนี้จะพอให้ เด็กคนนี้รับประทานได้กี่วัน 

(  กำหนดให้  1  ช้อนชา  เท่ากับ  4.9  มิลลิลิตร ) 

วิธีทำ/คำตอบ

3.

 

  

 ผงเคมีบรรจุอยู่ในกล่องกว้าง  10  เซนติเมตร    ยาว  20  เซนติเมตร  

 สูง  12  เซนติเมตร  ราคากล่อง ละ  2,000  บาท 

 ถ้าตวงใช้ครั้งละ  1.5  ลูกบาศก์เซนติเมตร  กาใช้ครั้งหนึ่ง ๆ  คิดเป็นเงินกี่บาท

 วิธีทำ/คำตอบ

4.

 

  

 น้ำมะเขือเทศกล่องหนึ่งขนาด   2  ลิตร  มีน้ำหนักสุทธิประมาณ  67.62  ออนซ์ 

 เมื่อแบ่งเทใส่แก้ว  โดยใช้ถ้วยตวงแก้วละ  200  มิลลิลิตร 

 จะแบ่งได้อย่างมากสุดกี่แก้ว แต่ละแก้วมีน้ำมะเขือเทศ  ประมาณกี่ออนซ์

 วิธีทำ/คำตอบ

5.

 

 

 

  

 สมศักดิ์มีถังสำหรับเก็บน้ำดื่ม  3   ใบ  แต่ละใบมีขนาด ความจุต่างกัน 

     ใบที่หนึ่งจุได้    0.5    ลูกบาศก์เมตร  

     ใบที่สองจุได้       1    ลูกบาศก์เมตร

     ใบที่สามจุได้   400     ลิตร

 ถ้าแต่ละวันสมศักดิ์ใช้น้ำดื่ม  โดยเฉลี่ย  20  ลิตร   เขาจะใช้น้ำได้กี่วัน    

 วิธีทำ/คำตอบ

6.

  

 

 ลิฟท์ตัวหนึ่งสามารถรับน้ำหนักผู้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน  1,150   กิโลกรัม

 จงหาว่า  นักท่องเที่ยว  กลุ่มหนึ่งมีน้ำหนักตัวรวมกัน   2,300   ปอนด์ 

  จะโดยสารลิฟท์ไปพร้อมกันได้หรือไม่   เพราะ เหุตใด

 วิธีทำ/คำตอบ
 

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook