แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่  (ใหม่)

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมมุมฉาก       แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมมุมฉาก

area =  พื้นที่

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ สามเหลี่ยม

       แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 

3.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ วงกลม

        แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่วงกลม

4.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาค่า X เมื่อกำหนดปริมาตร

ของรูปทรงต่าง ๆ มาให้

        แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาค่า X เมื่อกำหนดปริมาตร  ของรูปทรงต่าง ๆ มาให้

5.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ  เปรียบเทียบพื้นที่ ของรูปทรงต่าง ๆ

        แบบฝึกหัด เสริมทักษะ เปรียบเทียบพื้นที่ ของรูปทรงต่าง ๆ

           พื้นที่ A มากกว่า เท่ากับ  น้อยกว่า พื้นที่ B

 

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน Facebook