แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาความยาวเส้นรอบรูป  (ใหม่)

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาความยาวเส้นรอบรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

  แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมมุมฉาก

Perimeter = ความยาวเส้นรอบรูป

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาความยาวเส้นรอบรูป สามเหลี่ยม

          แบบฝึกหัด หาเส้นรอบรูป สามเหลี่ยม

Perimeter = ความยาวเส้นรอบรูป

3.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาความยาวเส้นรอบรูป วงกลม

          แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่วงกลม

Circumference   =   ความยาวเส้นรอบรูปวงกลม

4.

 

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาค่า X เมื่อกำหนดความยาวเส้นรอบรูป

ของรูปทรงต่าง ๆ มาให้

    แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาค่า X เมื่อกำหนดความยาวเส้นรอบรูป

Circumference  = ความยาวเส้นรอบรูปวงกลม

Perimeter = ความยาวเส้นรอบรูป

5.

 แบบฝึกหัด เสริมทักษะ เปรียบเทียบความยาวเส้นรอบรูปของรูปทรงต่าง ๆ

   แบบฝึกหัด เสริมทักษะ  เปรียบเทียบความยาวเส้นรอบรูป ของรูปทรงต่าง ๆ

ความยาวเส้นรอบรูป A มากกว่า เท่ากับ  น้อยกว่า ความยาวเส้นรอบรูป B

Circumference ·=·ความยาวเส้นรอบรูปวงกลม

Perimeter =·ความยาวเส้นรอบรูป

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน Facebook