Print
Category: เงิน
Hits: 4412

แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนเงิน

โดยใช้จุดและการอ่าน

 

แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่าน

จำนวนเงิน เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้ โดยเป็นจำนวนเงินบาท และสตางค์

ตัวเลขจำนวนเต็มแทนบาท และ จุดทศนิยมแทนสตางค์

เช่น  ห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์              แทนด้วย             56.25  บาท    

สามพันห้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์     แทนด้วย        3,516.75  บาท    

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่าน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่าน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุด

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนคำอ่านจำนวนเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเขียนคำอ่านจำนวนเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

  การเขียนคำอ่านจำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK