แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนเงิน

โดยใช้จุดและการอ่าน

 

แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่าน

จำนวนเงิน เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้ โดยเป็นจำนวนเงินบาท และสตางค์

ตัวเลขจำนวนเต็มแทนบาท และ จุดทศนิยมแทนสตางค์

เช่น  ห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์              แทนด้วย             56.25  บาท    

สามพันห้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์     แทนด้วย        3,516.75  บาท    

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่าน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่าน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การเขียนจำนวนเงิน โดยใช้จุด

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนคำอ่านจำนวนเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเขียนคำอ่านจำนวนเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

  การเขียนคำอ่านจำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK