แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

จำนวนเงิน นั้นเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ว่า มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ

โดย อ่านมาเป็นตัวเลข ถ้ามีเศษสตางค์ ก็จะเป็นตัวเลขทศนิยม และนำมาเทียบกันปรกติ

 เช่น

                     45 บาท    กับ  40 บาท  75 สตางค์

                      45          >    40.75

      15 บาท 25 สตางค์     กับ  15 บาท  75 สตางค์

             15.25             <        15.75

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

   การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

 

   การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

  

   การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

 

   การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

  การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

 

  การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK