แบบฝึกหัด การแลกเงิน

 

แบบฝึกหัด การแลกเงิน

ในบทนี้เราเรียนการใช้เงิน

มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน โดย นำธนบัตรชนิดต่างๆ

และเหรียญชนิดต่าง มานับตามที่โจทย์ต้องการ

เช่น หาคู่ จำนวนเงินที่เท่ากัน ของธนบัตร และเหรียญชนิดต่าง ๆ

     ธนบัตรห้าร้อยบาทแลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ

     ธนบัตรร้อยบาท 5 ฉบับ ธนบัตรยี่สิบบาท 8 ฉบับ

     เหรียญห้าบาท 10 เหรียญ แลกธนบัตรใบละยี่สิบได้กี่ฉบับ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การแลกเงิน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแลกเงิน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การแลกเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การแลกเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การแลกเงิน

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การแลกเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-5 การแลกเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-5    

  การแลกเงิน

 
   

  

  การแลกเงิน

 
   
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การแลกเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.6-10 การแลกเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-10    

  การแลกเงิน

 
   

  

  การแลกเงิน

 
   
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK