แบบฝึกหัด บันทึกรายรับรายจ่าย

 

แบบฝึกหัด บันทึกรายรับรายจ่าย

การบันทึกรายรับและรายจ่ายเป็นการบันทึกทางการเงินเพื่อสร้างวินัย และความมั่นคงทางการเงิน 

เพื่อให้รู้ว่า รายการ รายรับและรายจ่าย เงินคงเหลือโดยตารางจะแบ่งชัดเจน

เมื่อเรากรอก รายรับ เรานำไปบวกกับยอดคงเหลือ ส่วนรายจ่ายนำไปลบกับยอดคงเหลือ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก บันทึกรายรับรายจ่าย

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง บันทึกรายรับรายจ่าย

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

บันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 บันทึกรายรับรายจ่าย

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 

 

 

  

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

บันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 บันทึกรายรับรายจ่าย

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 

 

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 

  

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK