การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

และการอ่านจำนวนเงิน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านจำนวนเงิน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 จำนวนเงิน   42.50  บาท

 ตัวเลขหน้าทศนิยม บอกจำนวนบาท

 ตัวเลขหลังทศนิยม บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

เงิน 42 บาท 50 สตางค์  เขียนเป็น   42.50 บาท

เงิน 653 บาท              เขียนเป็น 653.00 บาท

เงิน 50 สตางค์             เขียนเป็น     0.50 บาท

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านจำนวนเงิน

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านจำนวนเงิน

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

                 

 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 
 

 
 

  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

    การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 
 

  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 
 

 

 
    การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3  

    การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 
 

  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

 
 

 

 
    การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การอ่านค่าราคาสิ่งของ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การอ่านค่าราคาสิ่งของ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4  

  การอ่านค่าราคาสิ่งของ

 
 

  การอ่านค่าราคาสิ่งของ

 
 

 

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การอ่านจำนวนเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การอ่านจำนวนเงิน

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5  

    การอ่านจำนวนเงิน

 
 

  การอ่านจำนวนเงิน

 
 

 

 
    การอ่านจำนวนเงิน  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK