บอกจำนวนเงินเป็นบาท

บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

บอกจำนวนเงินเป็นบาท บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

               บาทกับสตางค์

เงิน 3.50 บาท

บอกจำนวนบาท                         3 บาท 50 สตางค์

บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์                     350 สตางค์

 

เงิน 4 บาท 75 สตางค์    เขียนเป็น       4.75 บาท     หรือ      475 สตางค์

เงิน 67 บาท 25 สตางค์  เขียนเป็น      67.25 บาท    หรือ    6,725 สตางค์

เงิน 50 สตางค์             เขียนเป็น        0.50 บาท    หรือ        50 สตางค์

แบบฝึกหัด เรื่อง บอกจำนวนเงินเป็นบาท บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง บอกจำนวนเงินเป็นบาท บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

                 

 บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

 
 

 
 

  บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  บอกจำนวนเงินเป็นบาท

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 บอกจำนวนเงินเป็นบาท 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

    บอกจำนวนเงินเป็นบาท

 
 

  บอกจำนวนเงินเป็นบาท

 
 

 

 
    บอกจำนวนเงินเป็นบาท  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK