การบวก การลบจำนวนเงิน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การบวก การลบจำนวนเงิน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

จำนวนเงิน เราสามารถทำการบวกและลบกันได้ง่ายๆ คือ

ตั้งหลักทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกตามปรกติ

เช่น  45.00 บาท + 11.75

       4 5 . 0 0  +

       1 1 . 7 5

       5 6 . 7 5

 ตอบ  56 บาท 75 สตางค์  

แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก การลบจำนวนเงิน

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก การลบจำนวนเงิน

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

                 

 การบวก การลบจำนวนเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-10 การบวก การลบจำนวนเงิน

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-10 

  การบวก การลบจำนวนเงิน

 
 

 การบวก การลบจำนวนเงิน

 
    การบวก การลบจำนวนเงิน  
 

  การบวก การลบจำนวนเงิน

 
    การบวก การลบจำนวนเงิน  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK