โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน 

1.โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

2.โจทย์ต้องการหาอะไร

3. พิจารณาว่าต้องใช้วิธีใดมาคำณวน

4 ดำเนินการเพื่อให้ได้คำตอบ

5 สรุปคำตอบกับสิ่งที่โจทย์ต้องการ 

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

                 

 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-5 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
 

 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 6-10  

 
 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
    โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11-13 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 11-13  

 
 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
 

  

 
    โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK