บันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

บันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การอ่าน บันทึกรายรับรายจ่าย ทำได้โดย

 1. ต้องรู้ว่าตารางที่อ่านแสดงอะไร ช่วงเวลาไหน

 2. ดูวันที่ และ รายการ ไปทีละบรรทัด 

     รายรับ หรือ มีเงินมาเพิ่ม       ใส่ช่อง รายรับ

     รายจ่าย หรือ มีเงินที่ต้องจ่าย ใส่ช่่อง รายจ่าย 

     ช่องคงเหลือ บวก เพิ่ม เมื่อเป็นรายรับ

               หรือ ลบ ลดลง เมื่อเป็นรายจ่าย

  3. บรรทัดสุดท้ายที่มุมขวาได้ ยอดคงเหลือสุดท้าย

แบบฝึกหัด เรื่อง บันทึกรายรับรายจ่าย

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง บันทึกรายรับรายจ่าย

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

                 

 บันทึกรายรับรายจ่าย

 บันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 บันทึกรายรับรายจ่าย 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 
 

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  บันทึกรายรับรายจ่าย

  บันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 บอกจำนวนเงินเป็นบาท 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

 
 

  บันทึกรายรับรายจ่าย

 
 

 

 
    บันทึกรายรับรายจ่าย  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK