เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทำโดย จดบันทึกรายรับและรายจ่าย ที่จดเอาไว้ หรือที่โจทย์กำหนด

และทำการกรอกในตารางรายรับและรายจ่าย 

ทำเรียงไปตามวัน ก่อนหลัง ทีละรายการ

เงืนเข้า หรือมีรายรับ ใส่ข่องรายรับ

เงินออก หรือมีรายจ่าย ใส่ในช่องรายจ่าย  

แบบฝึกหัด เรื่อง เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

                 

 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

 
   เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

              

 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

 
 

เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

 
   เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

               

 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

 
 

เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

 
   เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

            

 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-5 เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4-5 

  เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

 
 

เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

  เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

 
 

  ข้อ 5 ลองทำเองนะครับ

        เขียนรายการตามวันก่อน แล้วนำมาใส่ในตารางรายรับรายจ่าย

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK