ทบทวนการคูณ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ทบทวนการคูณ

การคูณ เป็นการคูณจำนวนเต็ม โดยมี ตัวตั้งและ ตัวคูณ

และผลที่ได้จากการคูณเรียกว่า ผลลัพธ์

การคูณ เช่น    80 ×  5  =  400

80 เราเรียกว่า ตัวตั้ง  5  เราเรียกว่าเป็นตัวคูณ 

400 เราเรียกว่าเป็นผลลัพธ์

วิธีการคูณ เราจะได้ทบทวนกันในบทนี้       

แบบฝึกหัด ทบทวนการคูณ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  ทบทวนการคูณ

 หน้าที่ 62

  การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1.1  

  การคูณ

 
 

 

  การคูณ

 
 

 

  การคูณ

 
 

 

  การคูณ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.2 จงหาผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1.2  

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 หน้าที่ 63

  การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1 จงหาผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2.1  

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.2 จงหาผลคูณ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2.2

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

  การคูณ

 
 

  

  การคูณ

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK