การคูณ

 

 

การคูณ

 

 

การคูณ

 

 

 

การคูณ

ได้คำตอบคือ   6

  ดู VDOดู VDO