บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - 2

 

 

 

ตย.5 บทเรียนการคูณ

 การคูณ

 

 

การคูณ

 

 

 

การคูณ

 

ได้คำตอบคือ   217

  ดู VDO ดู VDO