บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - ป2

ตย.6 บทเรียนการคูณ

 การคูณ

 

การคูณ

 

 

 

การคูณ

 

 

 

 

การคูณ

 

ได้คำตอบคือ      3563

  ดู VDO     ดู VDO