บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - 2