Print
Category: การคูณ
Hits: 12031
 

 การคูณบื้องต้น โดยใช้รูปภาพ   

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับการใช้เครื่องหมายคูณ  เมื่อเราใช้รูปภาพมาแทนการคูณ    

 
   

เรา สามารถอธิบายและทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้รูปภาพ ดังนี้

  1 X 5

รูปภาพ 1 x 5

   2 X 5

 รูปการคูณ 2 x 5

  3 X 5

รูปการคูณ 3 x 5

 4 x 5

 การคูณ 4 x 5

 5 x 5

 การคูณ 5 x 5

 6 x 5

 การคูณ 6 x 5

 7 x 5

การคูณ 7 x 5

  8 x 5

 การคูณ 8 x 5

 9 X 5

 การคูณ 5 x 9

 
 
 

               

 ตัวประกอบ x ตัวประกอบ
 ผลคูณ
 0  x   2 
 0
1  x   2
 2
2  x   2
 4
 3  x   2
 6
 4  x   2
 8
 5  x   2
 10
 6  x   2
 12
 7  x   2
 14
 8  x  2
 16
 9  x   2
 18
 10  x  2
 20
 
    

 ต่อไปเราพิจารณา การคูณ กับศูนย์    

    3  x  0       =        0 + 0 +  0       =       0

     ภาพ 3 x 0

  4  x  0        =      0 + 0 +  0  +  0       =   0

     ภาพ 4 x 0

  5  x  0        =      0   +  0   +  0  +  0  +  0  =    0

     ภาพ 5 x 0

  6  x  0        =      0   +  0   +  0  +  0  +  0  +  0    =    0

      ภาพ 6 x  0

 และอื่น ๆ มีค่าเท่ากับศูนย์  ก็จะตรงกับคุณสมบัติ การคูณ กับ ศูนย์ 

 

   n  x   0     =     0

   0  x   n     =     0

 
 

ต่อไปเราจะพิจารณา  คุณสมบัติของ  1   กับการคูณ 

ตัวอย่าง   

   3   x    1     =   3

3 x 1

   4   x    1     =   4

4 x 1

   5   x    1     =   5 

5 x 1

   6   x    1     =   6

 6 x 1

และจำนวนอื่่น ๆ จะได้เอกลักษณ์ การคูณ  ดังนี้

           a   x   1   =    a

           1   x   a   =    a

การคูณ หาคำตอบ  ของโจทย์การคูณสามารถใช้การกระจายได้ดังนี้

             =     2  x  15

การกระจาย

             =     2  x  ( 10  +  5  )

             =    2  x  10   +   2  x  5

การกระจาย

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK