การคูณเบื้องต้น 3  โดยใช้รูปภาพ   

 

การคูณ หาคำตอบ  ของโจทย์การคูณสามารถโดยใช้รูปภาพ และการกระจายได้ดังนี้

 

             =     2  x  15

 

การกระจาย

 

             =     2  x  ( 10  +  5  )

 

             =    2  x  10   +   2  x  5       =      20  +  10       =        30

 

การกระจาย

 

 เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการคูณสามารถกระจายออกมาดังรูป        

 
 

ตัวอย่าง            6    x   5 

วิธีทำ 

                                                       6     x

                                                       5  

                                                   3  0

ตอบ     30

                     ____________________________

 ตัวอย่างที่ 2             12  x  5

 วิธีทำ                                             1   2   x          (เพราะ  12  =  10  +  2 )             

                                                         5

                                                    1   0              (  5  x  2    =   10   )

                                                    5   0              (  5  x  10   =   50  )

                                                    6    0             (  10  + 50  =   60  )

                     ____________________________

 ตัวอย่างที่ 3             25  x  6

 วิธีทำ          

                                                     2      5  x        (เพราะ  25    =  20  +  5  )  

                                                             6

                                                     3      0            ( 6  x  5   =  30  )

                                             1       2     0            ( 6   x  20   = 120  )

                                             1       5     0            ( 30    +    12 0    =    42  )

                      ____________________________

ตัวอย่างการทำแบบย่อ  

 ตัวอย่างที่ 4             25  x  6

 วิธีทำ                                           ทด 3   

                                                     2      5  x     

                                                             6

                                             1      5       0       (  6 x  5  = 30    ใส่  0    ทด 3    )

                                            (  6 x  2   = 12  บวกที่ทดไว้  3 ได้ 15  ) 

 
 

  ตัวอย่างที่ 5  

                              การคูณ

 ตอบ        3096

                        ____________________________

ตัวอย่างการทำแบบย่อ

 ตัวอย่างที่ 6             2 5 8      x     1 2

 วิธีทำ           

                2    5    8     x

                      1    2      (2 x 8 = 16 ใส่ 6 ทด 1)

                                    (2 x 5 = 10 ใส่ 0 บวกไว้ทด 1 ได้  11  ใส่  1 ทด 1  )

                                    (2 x 2  = 4   บวกทดไว้ 1 ได้  5 )

                 5    1    6     

          2     5     8            (1 x 8  = 8 ใส่ 8 ตรงกับหลัก ตัวคูณ เลข  1 )

                                     (   1 x 5 = 5     ,     1 x 6 = 6  )

          3    0    9    6

ตอบ        3096

 

มี VDO  ในหัวข้อต่อไปครับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK