แบบฝึกหัด การคูณเลข

1.

แบบฝึกหัด การคูณเลขเบื้องต้น

แบบฝึกหัด การคูณเบื้องต้น

 

2.

แบบฝึกหัด การคูณเลข สองหลัก

การคูณ สองหลัก

 

3.

แบบฝึกหัด ตั้งหลักคูณเลข สองหลัก

แบบฝึกหัด ตั้งหลักคูณเลข สองหลัก

 

4.

แบบฝึกหัด การคูณเลขสองหลัก

แบบฝึกหัดการคูณสองหลัก

 

5.

แบบฝึกหัด·การคูณเลขสามหลัก

แบบฝึกหัด การคูณเลขสามหลัก

 

6.

แบบฝึกหัด การคูณเลขสี่หลัก

แบบฝึกหัด การคูณเลขสี่หลัก

 

7.

แบบฝึกหัด การคูณเลขสามหลัก

แบบฝึกหัด การคูณเลขสามหลัก

 

8.

แบบฝึกหัด การคูณเลขสี่หลัก

การคูณเลขสี่หลัก

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook