แบบฝึกหัด แสดงวิธีหาผลลบ

ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง ป.5  

 

แบบฝึกหัด แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

การลบทศนิยม เราสามารถทำการลบทศนิยมโดย

ใช้หลักเดียวกันการการลบจำนวนนับ

สังเกตุคือ จุดทศนิยมต้องตรงกันเสมอ เพื่อให้หลักเดียวกันได้ลบกัน

เช่น    

   15.52 -

   10.31

     5.21

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จากแสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-12.แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-12     

 แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

 แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-22.แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-22     

 แสดงวิธีหาผลลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK