แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา

การบวกและการลบทศนิยม ป.5  

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทำได้โดย

1. โจทย์ ต้องการอะไร

2. โจทย์กำหนดสิ่งใดมาให้บ้าง

3. หาคำตอบได้จากความสัมพันธ์ตามที่โจทย์กำหนด

เช่น รวมกัน นำมาบวกกัน

      มากกว่ากันเท่าไร น้อยกว่าเท่าไร  นำมาลบกัน

อ่านจนเข้าใจ ตีความหมายเป็นประโยคสัญลักษณ์

4 สรุปคำตอบตามโจทย์ต้องการ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
 

 

 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.     

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.     

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7.     

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK