แบบฝึกหัด การคูณทศนิยม

โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วนป.5  

 

แบบฝึกหัด การคูณทศนิยม 

โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

เมื่อเราต้อง การคูณจำนวนนับ กับ ทศนิยม 

เราใช้คุณความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน 

โดยทำจำนวนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วทำการคูณแบบเศษส่วน

และแปลงคำตอบกลับเป็นทศนิยม 

คำตอบที่ได้จำนวนตำแหน่งทศนิยมคงเดิม  เช่น

      การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก

การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

 

  การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  การคูณทศนิยม โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK