แบบฝึกหัด การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วนป.5  

 

แบบฝึกหัด การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

เมื่อเราต้อง การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง กับ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 

เราโดยทำทศนิยมทั้งสองจำนวนให้เป็นเศษส่วน และนำมาคูณกันปรกติ

คำตอบที่ได้จำนวนตำแหน่งทศนิยมจะเท่ากับ

จำนวนทศนิยมตัวตั้งและตัวคูณมารวมกัน   เช่น

0.7 × 4.5

ตัวตั้ง 0.7  มีตำแหน่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ตัวคูณ 4.5 มีตำแหน่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

เมื่อคูณแล้วคำตอบที่ได้มีทศนิยม  1 + 1  = 2 ตำแหน่ง

ดังตัวอย่าง 

           การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน           

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

โดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

 

  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK