แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ป.5

 

แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

วิธีทำ การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ทำได้โดย นำตัวเศษ

มาคูณกับจำนวนนับ และตัวส่วนยังคงเดิม 

ส่วนคำตอบให้ตอบในรูปอย่างง่าย

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ  

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

  

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 

 

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

  

 
 

 

การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 
 

  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK