แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

วิธีทำ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน ทำได้โดย นำตัวเศษ

มาคูณกับตัวเศษ  และตัวส่วนคูณกับตัวส่วน 

และ คำตอบให้ตอบในรูปอย่างง่าย

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  

  

 
 

 

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  

 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  

 
 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  

 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK