แบบฝึกหัด ส่วนกลับของเศษส่วน

การหารเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด ส่วนกลับของเศษส่วน การหารเศษส่วน

ส่วนกลับของเศษส่วน สามารถหาได้จาก

การกลับเศษเป็นส่วน และกลับส่วนเป็นเศษ

เช่น  4/5   ส่วนกลับของเศษส่วนคือ     5/4

      31/7   ส่วนกลับของเศษส่วนคือ  7/31

การหารเศษส่วน สามารถหาได้จาก

การคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้ง กับ ส่วนกลับของตัวหาร

1/4 ÷ 3/2  =   1/4 ×  2/3  

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  ส่วนกลับของเศษส่วน การหารเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนกลับของเศษส่วน การหารเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

ส่วนกลับของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ส่วนกลับของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 ส่วนกลับของเศษส่วน   

  

 
 

   ส่วนกลับของเศษส่วน

 
 

 

  ส่วนกลับของเศษส่วน

 
 

  ส่วนกลับของเศษส่วน

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

1.

การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การหารเศษส่วน 

  การหารเศษส่วน 

 

 
 

 

  การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

 
 

  

การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

 
 

 

  การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  การหารเศษส่วน  

  การหารเศษส่วน

 
 

 

  การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

  

 
 

  

การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

 
 

 

  การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

 
    การหารเศษส่วน  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

  การหารเศษส่วน  

  

 
 

 

  การหารเศษส่วน

  การหารเศษส่วน

  

 
 

  

 การหารเศษส่วน

  

 

  การหารเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK