แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

โดยทั่วไปการหาร มักจะเป็นการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เท่า ๆกัน

เมื่อพบโจทย์เราต้องพิจารณาดังนี้

1. โจทย์ถามอะไร

2. โจทย์กำหนดอะไรบ้าง

3. หาคำตอบได้อย่างไร

4. ได้คำตอบเท่าไร

5. สรุปคำตอบได้อย่างไร

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน 

 

 
 

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 

 
 

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 

 
 

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 

 
 

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK