โปรแกรมวาดกราฟ ฟรี geogebra

ใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้ง เขียนรูปกราฟออนไลน์

                                                               คลิกลิงค์     โปรแกรมวาดกราฟ ฟรี geogebra

 

วิธีใช้   geogebra  ดูภาพ ลองทำตามก็เข้าใจ ใช้ง่ายครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      คลิกลิงค์ · · โปรแกรมวาดกราฟ ฟรี geogebra