แบบฝึกหัด เสริมทักษะ คู่อันดับและ กราฟ

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ คู่อันดับและ กราฟ

หาจุดพิกัด X และ Y จากจุดที่กำหนดให้

         หาจุดพิกัด X และ Y จากจุดที่กำหนดให้

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ คู่อันดับและ กราฟ

 

 

- ลงจุดต่อไปนี้ บนระนาบ

          แบบฝึกทักษะ ลงจุด บนระนาบ

ลงจุด บนระนาบ ตามพิกัดที่กำหนดให้

3.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ คู่อันดับและ กราฟ

หาจุดพิกัด X และ Y จากจุดที่กำหนดให้

           หาจุดพิกัด X และ Y จากจุดที่กำหนดให้

 

4.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ คู่อันดับและ กราฟ

- ลงจุดต่อไปนี้ บนระนาบ

          แบบฝึกหัด เสริมทักษะ คู่อันดับและ กราฟ  - ลงจุดต่อไปนี้ บนระนาบ

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook