มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน

ของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

เมื่อมีขนานกันคู่หนึ่ง  และมีเส้นตัด จะทำให้มุมภายใน

ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด   รวมกันได้  180 องศา 

ในทำนองเดียวกัน

มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด  รวมกันได้  180 องศา

จะได้ว่าเส้นตรงที่ถูกตัดนั้นเป็นเส้นขนาน

 

       มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน

ของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน  

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-2 เรื่อง มุมภายในข้างเดียวกันที่เกิดจากเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-2     

        มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

 

        มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน
มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 เรื่อง มุมภายในข้างเดียวกันที่เกิดจากเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4    

    มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

 

    มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

 

    มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน 

 
 

 

     มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK