การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

เมื่อต้องการทราบว่าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันหรือไม่

เรามีวิธีพิจารณาดังนี้ 

เราดูว่าเส้นที่ลากมาตัดเส้นทั้งสองนั้นเกิดมุมแย้งภายใน

และ  มุมแย้งเท่ากัน        นั่นคือ  เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 

และ  ถ้ามุมแย้งไม่เท่ากัน  นั่นคือ  เส้นตรงคู่นั้นไม่ขนานกัน  

  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 
 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง    

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-3 เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-3     

        การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

        การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

        การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง  

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-3 เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-3    

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 2.

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

 3.

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง  

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.4-6 เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4-6    

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 5.

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 6. กรณีที่ 1

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

กรณีที่ 2    

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

กรณีที่ 3

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

กรณีที่ 4

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

กรณีที่ 5

    การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

        การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

        การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK