ทบทวนจุด เส้นตรง รังสี

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนจุด เส้นตรง รังสี เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

แบบฝึกหัด การเขียน จุด เส้นตรง รังสี  จุดตัด มุม จุดยอดมุม สัญลักษณ์แทนมุม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนจุด เส้นตรง รังสี

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 จุด

 เส้นตรง รังสี มุม

 เส้นตรง รังสี มุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 ทบทวนจุด เส้นตรง รังสี มุม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  จุด

 

 
 

  เส้นตรง รังสี มุม 

 

 
 

  เส้นตรง รังสี มุม 

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

จุดตัด

มุม จุดยอดมุม สัญลักษณ์แทนมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-5 จุดตัด มุม จุดยอดมุม สัญลักษณ์แทนมุม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4-5 

  

 
 

  จุดตัด

 
 

  

 
 

  

 
 

  มุม จุดยอดมุม สัญลักษณ์แทนมุม

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK