Print
Category: จุด เส้นตรง รังสี
Hits: 1271

เส้นตรง เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

เส้นตรง เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

เส้นตรงเป็นการลากเส้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง และต่อไปได้ไม่สิ้นสุด

เราสามารถใช้สัญลักษณ์เส้นตรงแทนเส้นตรงได้ดังตัวอย่าง

  เส้นตรง

 แบบฝึกหัด เรื่อง เส้นตรง

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เส้นตรง

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 เส้นตรง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เส้นตรง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  เส้นตรง

 
    เส้นตรง  
    เส้นตรง  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK