การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์ แบบฝึกหัด 3.2 ก

   1.   จงแก้สมการต่อไปนี้                                                               
 

    1.โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

         1. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มีคำตอบอยู่สองค่าคือ

         1.หาคำตอบของสมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    2.โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

       2.การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มีคำตอบอยู่สองค่าคือ

   คำตอบของสมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    3. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

    3. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

เนื่องจากค่าของ  

                  กำลังสอง มีค่าเป็นบวกเสมอ 

จะทำให้ค่าของ    

                 กำลังสอง มีค่าเป็นบวก เมื่อบวก อีก 1 อย่างไรก็มากกว่าศูนย์เสมอ     มากกว่าศูนย์เสมอ

   

 ไม่มีค่า x  ที่ทำให้สมการ      กำลังสองมีค่าเป็นบวกเสมอ     เป็นจริง 

   

ดังนั้น สมการ      สมการกำลังสอง   ไม่มีคำตอบ

 

    4.โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

    4.การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มีคำตอบอยู่สองค่าคือ

    หาคำตอบของสมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    5. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

    5. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มีคำตอบ

                          คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   6. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

   6.การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

      คำตอบของสมการที่ได้ คือ

                               คำตอบของสมการ

 

สังเกตุว่า ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่สมการกำลังสองซึ่งได้ค่าบวกเสมอ  

บวกด้วย จำนวนเต็มที่มีค่าเป็นบวก จะมีค่าเท่ากับศูนย์ 

ดังนั้นไม่มีค่า x ใด ๆ ที่ทำให้สมการเป็นจริง จึงไม่มีคำตอบ

 

    7. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

    7. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มี 2 คำตอบคือ

       คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   8. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

   8. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

เนื่องจากค่าของ  

                 กำลังสองมีค่าเป็นบวกเสมอ    มากกว่าศูนย์เสมอ

 

ดังนั้น ไม่มีค่า x  ที่ทำให้สมการ

               กำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอ      เป็นจริง

 

ดังนั้น สมการ    

               สมการกำลังสอง       ไม่มีคำตอบ

 

    9. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

 

    9. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มี 2 คำตอบ คือ
 

    คำตอบของสมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    10. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

    10.การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มีคำตอบ


 คำตอบของสมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ

โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    11. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะนำ

    11. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ดังนั้น ทำให้มีคำตอบสองคำตอบลองทำดูครับ

 

    12. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

    12. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะสังเกตุไหมครับว่า

ค่าของสมการเป็นบวกเสมอ ดังนั้น

กรณีที่เท่ากับศูนย์สมการไม่เป็นจริง จึงหาค่า x ไม่ได้ที่ทำให้สมการเป็นจริง

 

    13. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

    13. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

 

    14. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

    14. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

 

    15. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

   แนะ

    15. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

 

    16. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

       16. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

 

    17. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

    17. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

 

    18. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

 18. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

 

    19. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

 19. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

  

    20. โจทย์การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

แนะ

 20. การแก้สมการโดยวิธีทำกำลังสองสมบูรณ์

ลองทำต่อดูครับ

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK