อัตราส่วน แบบฝึกหัด 1.1 ม.2 พื้นฐาน

 

อัตราส่วน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วน เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการเรียนรู้

ด้วยตนเองจาก โจทย์อัตราส่วน พร้อมกับการเฉลยคำตอบ  อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     อัตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง อัตราส่วน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    อัตราส่วนจากข้อความ

    อัตราส่วนจากข้อความ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

     อัตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง อัตราส่วน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

   อัตราส่วนจากข้อความ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง อัตราส่วน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

   อัตราส่วน  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง อัตราส่วน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

   อัตราส่วน  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง อัตราส่วน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5    

   อัตราส่วน  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง อัตราส่วน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6    

    อัตราส่วน    

    อัตราส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK